Carcharodon d.o.o.

Završen web dizajn projekt za tvrtku Carcharodon d.o.o. iz Splita. Tvrtka Carcharodon se bavi edukacijskim aktivnostima na području tehničke analize financijskih tržišta, kao i primjenom tih saznanja u live trade-ingu.

Click to share thisClick to share this