Novi obrazac za registraciju i administraciju besplatnih domena

Od dana 19. studenog 2010. u upotrebi nova verzija obrasca za registraciju i administraciju besplatnih sekundarnih domena. To je očekivano ako se zna da na starim obrascima nije bilo OIB-a koji je sada obvezan podatak na svim službenim dokumentima.